Prace serwisowe

18-05-2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami administracyjnymi w środowisku produkcyjnym, w dniu 19.05.2023 w godzinach 22:00 - 22:30 planujemy przerwę techniczną w dostępie do usług bankowości elektronicznej.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049