Skip to main content
  • Aktualności
  • Niedostępność usługi Express Elixir w dniu 27.05.2023 r.

Niedostępność usługi Express Elixir w dniu 27.05.2023 r.

09-05-2023

Szanowni Państwo,

W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku, w dniu 27.05.2023 od godziny 06.00 do godziny 23.59, system Express Elixir nie będzie dostępny, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także usługi BLIK P2P.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049