Skip to main content
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookie

I. Postanowienia Ogólne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie pbszamosc.pl

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie  do celów administrowania serwisem.

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Banku. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

II. Administrator Danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, z siedzibą przy ul. Partyzantów 3a, 22-400 Zamość, zwany dalej „Bankiem”, który prowadzi działalność zgodnie z swoim statutem. Strona internetowa Banku: www.pbszamosc.pl

III. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Bank: Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres naszej siedziby ul. Partyzantów 3a, 22-400 Zamość.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Bank przetwarza dane osobowe:

 • w celu przedstawienia oferty, w związku z przesłaniem formularza kontaktowego kalkulatora kredytowego, na podstawie niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji, w związku z przesłaniem formularza kontaktowego reklamacje, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, na prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Przekazywanie danych osobowych

W procesie przetwarzania przez Bank dane mogą być ujawniane:

 • podmiotom świadczącym dla Banku usługi na podstawie zawartych umów (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT);
 • adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Bankiem;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Bank, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie przekazuje danych do krajów trzecich.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Bank przetwarza dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem:

 • do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji;
 • dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

VIII. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest niezbędne do realizacji odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia przez Bank oferty kredytowej zgodnie z otrzymanym zapytaniem oraz jest wymagane przepisami prawa w celu rozpatrzenia reklamacji zgłaszanej za pośrednictwem formularza kontaktowego reklamacje.

IX. Cookies (Ciasteczka)

Co to jest plik "Cookie"?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputer użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu korzysta z plików cookie?

Pliki "cookie" używane na stronie internetowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu do Centrum Usług Internetowych), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu mogą być używane dwa rodzaje plików "cookie": "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookie, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Jedyny stały plik cookie wykorzystujemy do zapoznania się użytkownika strony z polityka cooke/prywatności PBS w Zamościu.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Uwaga: Dla systemu bankowości internetowej Centrum Usług Internetowych konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z tego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookie w systemie Centrum Usług Internetowych uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu.

X. Odpowiedzialność

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Banku, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

XI. Zmiany Polityki Prywatności

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Banku obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Bank będzie informować na stronach serwisu.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049