Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu uczestniczy w międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonym przez Związek Banków Polskich.

System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, ograniczając możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Zarówno Klienci jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Naszego Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.


Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych*.

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj  - zastrzeż go w Banku.

Zastrzeżony dokument się znalazł?

Możesz odwołać zastrzeżenie w dowolnym oddziale Banku.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę dokumentyzastrzezone.pl

*Zastrzeżenie dokumentu tożsamości dla Naszych Klientów jest bez opłat.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049