• Bezpieczeństwo w sieci
 • Bezpieczeństwo w sieci

  24-01-2023

  Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony oszustów o rzekomo zagrożonych Twoich oszczędnościach w banku

  Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji ...
  26-10-2022

  Bezpieczeństwo bankowości internetowej

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu nie wykorzystuje usług zdalnej pomocy przy użyciu pulpitu zdalnego i innych aplikacji służących do zdalnej pomocy w konatktach Bank-Klient w ramach usług Bank...
  30-09-2022

  Voice Phishing czyli oszustwo z wykorzystaniem połączenia telefonicznego

  Voice Phishing czyli oszustwo z wykorzystaniem połączenia telefonicznego

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049