Skip to main content

Transakcje niskokwotowe realizowane w Internecie

Uwalniamy transakcje niskokwotowe, realizowane w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure.

Zmiana spowoduje ujednolicenie podejścia pomiędzy transakcjami realizowanymi w terminalach płatniczych (dla których brak konieczności potwierdzania transakcji niskokwotowych PINem obowiązuje od dawna) i transakcjami internetowymi kartą płatniczą, które dotychczas zwolnieniem nie były objęte.

Limity transakcji niskokwotowych przedstawia poniższa tabela.

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyńcza transakcja internetowa  100 PLN
Suma transakcji internetowych  400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych  5

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049