Skip to main content
  • O BANKU

O Banku

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu
ul. Partyzantów 3A
22-400 Zamość
 
NIP: 922-000-64-00
REGON: 000502049
KRS: 0000138178

SWIFT: POLUPLPR

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049