Skip to main content
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Klienci,

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu informuje, że obsługuje również osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku zgłoszenia potrzeby, Bank w terminie 7 dni udostępni informacje w postaci:

  • nagrania audio
  • nagrania wizualnego treści w języku migowym
  • wydruku w alfabecie Braille’a
  • wydruku dużą czcionką wygodną do czytania

Wniosek o wydanie dokumentów lub informacji w formie dostępnej

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049