Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Przelewy krajowe w PLN

Przelewy wychodzące
RODZAJ PRZELEWU 
PLACÓWKA
BANKU 
SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
Przelew wewnętrzny
 Na rachunek
w Banku1
W godzinach pracy placówki
16:00
Przelew międzybankowy
 Elixir1, 2 14:30 14:30
Sorbnet3 14:30 14:30

1Dyspozycja zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku złożone w dni robocze dla Banku do godz. 16:00 realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

2Dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., innych bankach krajowych oraz dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS, złożone do godz. 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

3Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej.

Przelewy przychodzące
RODZAJ PRZELEWU
 PLACÓWKA BANKU
 SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
Przelew wewnętrzny
 Na rachunek
w Banku1
 16:00 16:00
Przelew międzybankowy
 Elixir1,2
 I sesja do godz. 11:00
II sesja do godz. 14:30
III sesja do godz. 17:00
 Sorbnet3  14:30  14:30

1Dyspozycja zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku złożone w dni robocze dla Banku do godz. 16:00 realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

2Dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., bankach spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., innych bankach krajowych oraz dyspozycje rozliczeniowe z tytułu płatności ZUS, złożone do godz. 14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni wolne od pracy Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

3Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej.

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Przelew wewnętrzny
 DATA WALUTY
 PLACÓWKA BANKU
SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
 D
 W godzinach pracy placóki
14:00*

*Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.

Przelew wychodzący

 

RODZAJ PRZELEWU
DATA WALUTY
PLACÓWKA BANKU
SYSTEM BANKOWOŚCI
ELEKTRONICZNEJ
Przekaz w trybie standardowym*
Polecenie przelewu SEPA,
przekazy w walucie EUR
 D+1  14:00 14:00
 Pozostałe przekazy  D+2  14:00 14:00
Przekaz w trybie pilnym*
   D  12:00  12:00

*Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.

Przelew przychodzący
RODZAJ PRZELEWU
DATA WALUTY
PLACÓWKA BANKU
SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 Na rachunek w Banku
D
  16:00*
16:00*

*Przekazy złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w dni wolne, są realizowane w terminach ustalonych jak dla dyspozycji złożonych w następnym dniu roboczym.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049