Skip to main content
  • Opłaty i prowizje

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych - Taryfa obowiązuje do 01.05.2024 r. za wyjątkiem części dotyczącej opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunków bieżących w ramach „TARYFY1”, która obowiązuje do 30.06.2024 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych - Taryfa obowiązuje od 02.05.2024 r. za wyjątkiem części dotyczącej opłat za czynności związane z prowadzeniem rachunków bieżących w ramach "„TARYFY1”, która obowiązuje od 01.07.2024 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049