• Aktualności

Aktualności

24-01-2023

WIRON zastąpi WIBOR - informacje dla Klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowyc...
22-11-2022

Zmiana adresu strony internetowej Banku

Z dniem 21.11.2022 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Banku.  Nowy adres strony: www.pbszamosc.pl
17-11-2022

Nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniona jest nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej. Aby korzystać z bankowości elektronicznej w nowej wersji należy wyrazić zgodę na zmianę.
17-11-2022

Przelewy natychmiastowe są już dostępne w naszym Banku

Informujemy, że w 17.11.2022 r. zostały uruchomione płatności natychmiastowe Expres Elixir.  Limit pojedynczej transakcji wynosi 5000 zł, łączna wartość przelewów Express Elixir jednego ...
09-11-2022

Nowa strona internetowa PBS w Zamościu

W dniu 04 listopada została udostępniona nowa strona internetowa PBS w Zamościu. Nowa strona dostosowana jest do stylistyki zrzeszeniowej Grupy BPS, prezentuje ofertę produktową z podzialem wedłu...
07-10-2022

Ograniczenia w płatnościach do/ z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzania transakcji finansowych powiązanych z w/w krajami. Na...
04-10-2022

Przerwa w obsłudze autoryzacji transakcji Blik

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami serwisowymi w infrastrukturze Banku zrzeszającego w dniu 9 października br. (niedziela) od godz.04.00 do godz. 06.00 nastąpi przerwa w obsłudze au...
30-09-2022

Ustawowe wakacje kredytowe

Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych w PLN - Wakacje kredytowe - jest to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wielu osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Od 29 lipca 2022 r. w...
30-09-2022

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy?

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH PIENIĘDZY? Korzystając z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. X NIGDY nie podawaj nikomu przez In...
05-02-2022

Informacje dla Klientów Banku w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym ba...

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049