• Aktualności

Aktualności

18-05-2023

Prace serwisowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami administracyjnymi w środowisku produkcyjnym, w dniu 19.05.2023 w godzinach 22:00 - 22:30 planujemy przerw...
09-05-2023

Niedostępność usługi Express Elixir w dniu 27.05.2023 r.

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi pracami w infrastrukturze Banku, w dniu 27.05.2023 od godziny 06.00 do godziny 23.59, system Express Elixir nie będzie dostępny, a zlecane transakcje będ...
20-04-2023

Skanuj i płać - nowa funkcjonalność aplikacji mobilnej BSGo

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym w aplikacji mobilnej BSGo została włączona funkcjonalność "Skanuj i płać" czyli możliwość wykonania przelewu poprzez skan kodu dwuwymiarowego - kodu QR . Funkc...
23-03-2023

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli PBS w Zamościu

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, które odbędzie się 16 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Pe...
15-02-2023

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Szanowni Państwo, Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie ...
24-01-2023

WIRON zastąpi WIBOR - informacje dla Klientów

WIRON – informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podaw...
22-11-2022

Zmiana adresu strony internetowej Banku

Z dniem 21.11.2022 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Banku.  Nowy adres strony: www.pbszamosc.pl
17-11-2022

Nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniona jest nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej. Aby korzystać z bankowości elektronicznej w nowej wersji należy wyrazić zgodę na zmianę.
17-11-2022

Przelewy natychmiastowe są już dostępne w naszym Banku

Informujemy, że w 17.11.2022 r. zostały uruchomione płatności natychmiastowe Expres Elixir.  Limit pojedynczej transakcji wynosi 5000 zł, łączna wartość przelewów Express Elixir jednego ...
09-11-2022

Nowa strona internetowa PBS w Zamościu

W dniu 04 listopada została udostępniona nowa strona internetowa PBS w Zamościu. Nowa strona dostosowana jest do stylistyki zrzeszeniowej Grupy BPS, prezentuje ofertę produktową z podzialem wedłu...

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049