Skip to main content
  • Aktualności
  • Skanuj i płać - nowa funkcjonalność aplikacji mobilnej BSGo

Skanuj i płać - nowa funkcjonalność aplikacji mobilnej BSGo

20-04-2023

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym w aplikacji mobilnej BSGo została włączona funkcjonalność "Skanuj i płać" czyli możliwość wykonania przelewu poprzez skan kodu dwuwymiarowego - kodu QR kod QR. Funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników z włączoną nową wizualizacją.

Jak wykonać przelew poprzez skan kodu QR?

1. W momencie logowania do aplikacji mobilnej BSGo, użytkownik ma dostęp do funkcjonalności "Skanuj i płać" w sekcji "Pulpitu" oraz "Przelewu" poprzez kliknięcie na ikonkę "Skanuj kod".ikona kod QR.

2. Po wybraniu funkcji "Skanuj kod" wyświetli się ekran z komunikatem informacyjnym "Skanowanie kodu QR" Skanuj kod QR.

3. Po wybraniu opcji "Dalej" system uruchamia aparat umożliwiający zeskanowanie kodu QR.

4. Po zeskanowaniu kodu, system automatycznie zaczytuje dane na formularz przelewu, zawarte dane zostają zapisane. Użytkownikowi wyświetlana jest informacja, z prośbą o sprawdzenie zeskanowanych danych.
System uzupełnia automatycznie pola:
- Odbiorca,
- Numer rachunku,
- Kwota – z możliwością edycji lub bez,
-Tytuł przelewu.

5. System realizuje przelew zgodnie z dotychczasową funkcjonalnością.

W przypadku gdy kod QR nie jest zgodny ze standardem Związku Banków Polskich system prezentuje komunikat informacyjny "Nie można odczytać Kodu QR"

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049