Skip to main content

Uwaga na wyłudzenia danych za pośrednictwem fałszywych wiadomości SMS, reklam lub postów

19-01-2024

UWAGA

"Drodzy Klienci,

uważajcie na wyłudzenia danych za pośrednictwem fałszywych wiadomości SMS, reklam lub postów.

Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS podszywając się pod wizerunki najbardziej rozpoznawalnych dostawców usług np. InPost, Poczta Polska, Banki, Allegro, Biedronka, Żabka, PGE itp.

Posługując się nazwami powszechnie znanych przedsiębiorstw wzbudzają zaufanie odbiorcy i nakłaniają do uzupełnienia Waszych danych (np. dotyczących karty płatniczej) na fałszywych stronach internetowych, do których prowadzi link podany w SMS.

W przypadku podania takich  danych przestępcy wykorzystają je do kradzieży pieniędzy z konta swojej ofiary - być może Waszego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności otrzymanego SMS-a, należy
skontaktować się bezpośrednio z firmą lub instytucją, którą ma reprezentować nadawca. Należy użyć
oficjalnego numeru telefonu lub adresu e-mail z oryginalnej strony internetowej, nie należy korzystać
z danych podanych w SMS-ie.

Jeśli podałeś dane kart płatniczych lub bankowości internetowej na portalu lub fałszywej
stronie - kierując się instrukcją z podejrzanej wiadomości SMS - powinieneś natychmiast skontaktować się ze swoim Bankiem."

Przykład fałszywej reklamy.

Przykład fałszywego SMS.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049