Zmiana adresu strony internetowej Banku

22-11-2022

Z dniem 21.11.2022 r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej Banku. 

Nowy adres strony: www.pbszamosc.pl

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049