• Aktualności
  • Nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej

Nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej

17-11-2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym udostępniona jest nowa szata graficzna bankowości internetowej i mobilnej. Aby korzystać z bankowości elektronicznej w nowej wersji należy wyrazić zgodę na zmianę.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049