Skip to main content

Nowa Lokalizacja Oddziału w Hrubieszowie

06-06-2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 29.04.2024 r. nastąpiła zmiana adresu Oddziału w Hrubieszowie. Nowy adres Placówki: Hrubieszów, ul. Ludna 22/21.

Od 29.04.2024 r. w Oddziale w Hrubieszowie funkcjonują nowe numery telefonów kontaktowych: 519 172 265, 513 066 956

Zapraszamy do nowego Oddziału.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049