Skip to main content
  • Aktualności
  • Brak aktualizacji sald w bankowości elektronicznej.

Brak aktualizacji sald w bankowości elektronicznej.

10-06-2024

Szanowni Państwo,

W dniu 10.06.2024 r. w godzinach 9:30 - 10:15 w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych nie będą się aktualizować salda w bankowości elektronicznej.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049