Zablokowanie/odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej

W godzinach 7:00 -15:00

Kontakt techniczny, zablokowanie i odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej w Placówkach Banku.

Lista Placówek Banku wraz z kontaktem telefonicznym dostępna jest tutaj.

W godzinach 15:00 - 7:00

+48 42 254 02 48 - tylko zablokowanie dostępu do usługi bankowości elektronicznej

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049