Skip to main content
 • Gwarancje bankowe

  Gwarancje bankowe

  Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie Banku do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdyby Klient Banku nie wywiązał się ze swojego zobowiązania w wyznaczonym terminie.

  Bank udziela gwarancji , regwarancji, potwierdzeń gwarancji na zlecenie Klienta oraz podejmuje inne czynności z zakresu obsługi gwarancji udzielonych przez inne banki.

  Dlaczego warto?

  Większa wiarygodność i siła negocjacyjna dla firmy
  Lepsza płynność finansowa
  Elastyczne dostosowanie warunków gwarancji do danej transakcji
  Zabezpieczenie płatności

  Przydatne informacje

  Jakie są rodzaje gwarancji?
  • gwarancja przetargowa (wadialna),
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja należytego wykonania umowy,
  • gwarancja terminowej spłaty kredytu,
  • gwarancja zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi,
  • gwarancja zapłaty rat leasingowych.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049