Skip to main content
 • Rachunek walutowy

  Rachunek walutowy

  Rachunek walutowy to możliwość przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, związanych z działalnością gospodarczą.

  Bank przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłat gotówkowych w EUR, USD, GBP i CHF. 

  W przypadku dokonywania wpłat i wypłat z rachunków w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków:

  • kupna / sprzedaży dla dewiz do rozliczeń operacji bezgotówkowych,
  • kupna / sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych. 

  Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 5 000 EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać w Oddziale Banku prowadzącym rachunek z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wyspłaty.

  Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. 

  Przelew z zagranicy:

  Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR oraz nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków).

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049