Skip to main content

Zablokowanie/odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej

W godzinach 7:00 -15:00

Kontakt techniczny, zablokowanie i odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej w Placówkach Banku.

Lista Placówek Banku wraz z kontaktem telefonicznym dostępna jest tutaj.

Przez całą dobę - tylko zablokowanie

Dostęp do usługi bankowości elektronicznej można zablokować przez całą dobę poprzez formularz na stronie logowania do w/w/ usługi. W celu zablokowania kanałów dostępu na stronie logowania należy wpisać login, kliknąć "Zablokuj dostęp" oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049