Skip to main content

Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie dokonać jej blokady w jeden podany poniżej sposób:

  • telefonicznie dzwoniąc numer Ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart 828 828 828
  • telefonicznie w Contact Center Banku BPS S.A. tel. +48 86 215 50 50 lub 801 321 456
  • telefonicznie w organizacji rozliczającej transakcje (VISA)
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • osobiście w Banku.

Informujemy, że wszystkie rozmowy na Infolinii Banku są nagrywane.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w Banku, który wydał kartę debetową, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049