Skip to main content
  • Aktualności
  • Włączenie nowej wizualizacji bankowości elektronicznej dla wszystkich Klientów Banku

Włączenie nowej wizualizacji bankowości elektronicznej dla wszystkich Klientów Banku

14-09-2023

Informujemy, iż w dniu 21.09.2023 r. dla wszystkich Klientów zostanie włączona nowa wizualizacja bankowości elektronicznej, stara wizualizacja przestanie obowiązywać i zostanie wyłączona.

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049