Skip to main content

Niedostępność usługi Express Elixir

20-06-2024

Szanowni Państwo,

W związku z pracami technicznymi po stronie KIR informujemy, że w dniu 2 lipca 2024r. od godziny 00:30 do godziny 01:30 planowana jest przerwa techniczna. W tym czasie niedostępny będzie system Express Elixir. Niedostępna będzie również usługa: przelew na telefon (BLIK MP2P).

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049