Skip to main content
  • Aktualności
  • Niedostępność Express Elixir w dniu 28.10.2023

Niedostępność Express Elixir w dniu 28.10.2023

27-10-2023

Szanowni Państwo,

w związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 28.10.2023 od godziny 6:00 do godziny 23:59:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna dla Uczestników, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także komunikatów BLIK P2P (przelewy na telefon).

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049