• Ustawowe wakacje kredytowe

  Ustawowe wakacje kredytowe

  Co to są wakacje kredytowe?

  Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w  zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa wchodzi w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia można składać wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

  Na czym polega zawieszenie rat kredytu?

  Jeśli został żłożony wniosek o zawieszenie spłat rat kredytu w ramach ustawowych wakacji kredytowych, zostanie przedłużony całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec okresu kredytowania wszystkie zawieszone raty będą do spłaty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.

  Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

  Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

  Na jak długo można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego?

  Spłatę kredytu można zawiesić na 8 miesięcy:

  • na 2 miesiące w okresie 01.08.2022 r. - 30.09.2022 r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10.2022 r. - 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

  Warunki skorzystania z wakacji kredytowych:

  1. Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
  2. Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
  3. Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
  4. NIeruchomość została zakupiona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

  O co chodzi w ustawowych wakacjach kredytowych?

  Jeśli został złożony wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, zostanie przedłużony całkowity okres kredytowania dokładnie o liczbę miesięcy, w których zostanie zawieszona spłata kredytu. Wszystkie zawieszone raty z wniosku  będą do spłaty na koniec okresu kredytowania.

  Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

  Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

  Plusy i minusy ustawowych wakacji kredytowych

  Plusy  Minusy
  Czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu Wydłużenie okresu kredytowania - zawieszone raty pozostaną do spłaty na koniec okresu kredytowania
  W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane Trudno okreśłić poziom stóp procentowych na koniec okresu kredytowania, oprocentowanie może być wyższe niż obecnie
  W okresie wakacji kredytowych zawieszona zostaje cała rata kredytowa:kapitał i odsetki Zawieszenie spłaty rat kredytu zostaje odnotowane w Biurze Informacji Kredytowych

  Gdzie można złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe?

  Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

  • w Placówce Banku (lista Placówek dostępna jest TUTAJ) – osobiście lub korespondencyjnie;
  • poprzez bankowość internetową CUI;
  • na adres mailowy Banku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub imienny Pracownika Banku – tylko w przypadku zaopatrzenia Wniosku w podpis kwalifikowany.

   Jak złożyć wniosek przez bankowość internetową?

  1. Pobrać wniosek ze strony internetowej Banku
  2. W bankowości internetowej CUI wybrać zakładkę „Wnioski” → następnie funkcję  „Złóż wniosek” → następnie potwierdzenie „Złóż” →następnie należy wybrać z listy rozwijanej atrybut „Dodatkowy/inny wniosek z załącznikiem”

  Uprzejmie informujemy, że:

  • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie do Banku nie później niż do godz. 14, w dniu  płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat..
  • W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku wiążąca jest data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucony.
  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049