• Kredyt na realizację marzeń
  #gotówkowe

  Kredyt na realizację marzeń

  Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na niespodziewane wydatki? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - kredyt gotówkowy na dowolny cel z atrakcyjnym oprocentowaniem!

  Dlaczego warto?

  Maksymalna kwota kredytu to aż 80 000 zł*
  Maksymalny okres kredytowania do 120 miesięcy
  Dopasowane okresy spłaty rat kredytu**
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej lub okresowo-stałej stopy procentowej

  *Wysokość kredytu nie może przekroczyć 15-krotności Twoich dochodów netto oraz jest uzależniona jest od Twojej zdolności kredytowej.

  **Kredyt spłacany jest w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i półrocznych ratach kredytowych, malejących lub równych.

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń” dla umowy zawartej w dniu 12.09.2022 r. z okresem kredytowania 120 miesięcy i oprocentowanie zmienne kredytu: 10,76 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,26 % wg danych na dzień 12.09.2022 r.) i marży Banku w wysokości 4,5 % w stosunku rocznym, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 12,53%. Całkowita kwota kredytu 40 000,00 zł, spłata w 120 ratach malejących, płatnych do 31 dnia każdego miesiąca, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 695,04 zł, a raty minimalnej 335,94 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości  23 067,17 zł składają się: odsetki w wysokości 21 547,17 zł, prowizja za przyznanie kredytu  800,00 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR Standard 720,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 63 067,17 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń zabezpieczonego hipotecznie” dla umowy zawartej w dniu 12.09.2022 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 10,76 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 60 000,00 PLN, okres kredytowania: 106 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 10,76 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,26 % wg danych na dzień 12.09.2022 r.) i marży Banku w wysokości 4,5%, spłata nastąpi w ratach malejących, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 1 108,94 zł, a raty minimalnej 570,84 zł., łączna liczba rat: 106. Całkowity koszt kredytu 30 587,38 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 28 582,38 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 200,00 zł, suma opłat za miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR Standard w całym okresie kredytowania wynosi   636,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, Aneks 100,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  90 587,38 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie okresowo-stałe

  Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń zabezpieczonego hipotecznie” z okresowo-stałą stopą procentową dla umowy zawartej w dniu 31.12.2022 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,42% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 70 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu: 9,46% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M w wysokości: 7,29% oraz marży w wysokości: 4,50%. Spłata nastąpi w ratach malejących, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 1 127,61 zł, a raty minimalnej 588,99 zł., łączna liczba rat: 120.  Całkowity koszt kredytu :  36 591,91 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 34 972,91 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 400,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN a także kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 106 591,91 PLN. Oprocentowanie kredytu jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu w formule oprocentowania zmiennego może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049