Skip to main content
 • Kredyt na realizację marzeń

  Kredyt na realizację marzeń

  Dlaczego warto?

  Maksymalna kwota kredytu to aż 80 000 zł*
  Maksymalny okres kredytowania do 120 miesięcy
  Dopasowane okresy spłaty rat kredytu**
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej lub okresowo-stałej stopy procentowej

  *Wysokość kredytu nie może przekroczyć 15-krotności Twoich dochodów netto oraz jest uzależniona od Twojej zdolności kredytowej.

  **Kredyt spłacany jest w miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych ratach kredytowych, malejących lub równych.


  Przydatne informacje

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń” dla umowy zawartej w dniu 03.10.2023 r. z okresem kredytowania 60 miesięcy i oprocentowanie zmienne kredytu: 11,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,50 % wg danych na dzień 03.10.2023 r.) i marży Banku w wysokości 4,50 % w stosunku rocznym, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,17%. Całkowita kwota kredytu 40 000,00 zł, kapitał kredytu spłacany w 10 równych ratach kapitałowych płatnych na koniec każdego półrocza kalendarzowego, wysokość raty kapitałowej wynosi 4 000,00 zł, odsetki kredytu płatne w 60 malejących ratach odsetkowych płatnych na koniec każdego miesiąca, wysokość maksymalnej raty odsetkowej wynosi 373,70 zł a raty minimalnej 36,16 zł. Na całkowity koszt kredytu w wysokości  12 135,91 zł składają się: odsetki w wysokości 10 975,91 zł, prowizja za przyznanie kredytu  800,00 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR Standard 360,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 52 135,91 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń zabezpieczonego hipotecznie” dla umowy zawartej w dniu 03.10.2023 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 11,00 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 80 000,00 zł, okres kredytowania: 72 miesiące; oprocentowanie zmienne kredytu: 11,00 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,50 % wg danych na dzień 03.10.2023 r.) i marży Banku w wysokości 4,50%, kapitał kredytu spłacany w 12 równych ratach kapitałowych płatnych na koniec każdego półrocza kalendarzowego, wysokość raty kapitałowej wynosi 6 667,00 zł, odsetki kredytu płatne w 72 malejących ratach odsetkowych płatnych na koniec każdego miesiąca, wysokość maksymalnej raty odsetkowej wynosi 723,29 zł a minimalnej raty odsetkowej wynosi 60,28 zł. Całkowity koszt kredytu 28 508,01 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 26 357,01 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 200,00 zł, suma opłat za miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR Standard w całym okresie kredytowania wynosi   432,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, Aneks 100,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta a także kosztu ustanowienia hipoteki 200 zł.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  108 508,01 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie okresowo-stałe

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu na realizację marzeń zabezpieczonego hipotecznie” z okresowo-stałą stopą procentową dla umowy zawartej w dniu 03.10.2023 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,29% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 80 000,00 zł, okres kredytowania: 72 miesięcy; wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu: 8,14% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M w wysokości: 6,50% oraz marży w wysokości: 4,50%. Rata miesięczna:  1 646,34 zł, łączna liczba rat: 72.  Całkowity koszt kredytu :  21 558,73 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 19 739,73 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 600,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta a także kosztu ustanowienia hipoteki 200 zł.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  101 558,73 zł. Oprocentowanie kredytu jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu w formule oprocentowania zmiennego może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049