• Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy, przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych i stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 25 lat
  Kwota kredytu do 80% wartości nieruchomości
  Dogodne formy spłaty zadłużenia oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  Możliwość skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości, życia i zdrowia kredytobiorców a także innych zdarzeń losowych
  Oprocentowanie:
  - do kwoty 49 999 zł kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej
  - od kwoty 50 000 zł kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę indeksu WIBOR 3m i marży Banku
  Możliwość karencji w spłacie kapitału

  *Reprezentatywny przykład „Kredytu mieszkaniowego” dla umowy zawartej w dniu 12.09.2022 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,82% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 220 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,46% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,26 %) i marży Banku w wysokości 2,2 %, spłata nastąpi w ratach malejących, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 2 491,52 zł, a raty minimalnej 923,38 zł., łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 227 751,64 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 186 462,64 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 400,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR Standard w całym okresie kredytowania wynosi  1 680,00 PLN. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 35 040,00 PLN dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PBS w Zamościu. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, Aneks 150,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 447 751,64 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138179
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049