Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy, przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych i stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 25 lat
  Kwota kredytu do 80% wartości nieruchomości
  Dogodne formy spłaty zadłużenia oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  Możliwość skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości, życia i zdrowia kredytobiorców a także innych zdarzeń losowych
  Oprocentowanie:
  - do kwoty 49 999 zł kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej
  - od kwoty 50 000 zł kredyt oprocentowany jest według zmiennej i okresowo-stałej stopy procentowej
  Możliwość karencji w spłacie kapitału

  Przydatne informacje

  Jakie jest oprocentowanie kredytu i inne opłaty?

  Bank oferuje kredyty hipoteczne oprocentowane wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i kredytowania marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadające kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Kredyt oprocentowany wg okresowo-stałej stopy procentowej oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podjęta zostanie decyzja o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Sposób oprocentowania można zmienić, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Oddziałem Banku.

  Ubezpieczenia na życie i zdrowie, majątkowe oraz od innych zdarzeń losowych

  Klientom korzystającym z kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające życie i zdrowie kredytobiorców oraz kredytowane nieruchomości.

  Sprawdź ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku i zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu mieszkaniowego” dla umowy zawartej w dniu 03.10.2023 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,69% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,70% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,50 %) i marży Banku w wysokości 2,20 %, spłata nastąpi w ratach annuitetowych, wysokość raty miesięcznej wynosi 2 640,00 zł, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 345 892,26 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 333 483,26 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 000,00 zł, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR Standard w całym okresie kredytowania wynosi  1 440,00 zł. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 4 800,00 zł dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PBS w Zamościu. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, Aneks 150,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta a także kosztu ustanowienia hipoteki 200 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 645 892,26 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie okresowo-stałe

  * Reprezentatywny przykład „Kredytu mieszkaniowego” z okresowo-stałą stopą procentową dla umowy zawartej w dniu 03.10.2023 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,93% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu: 8,14% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M w wysokości: 6,50% oraz marży w wysokości: 2,20%. Rata miesięczna:  3 257,12 zł, łączna liczba rat: 240.  Całkowity koszt kredytu:  261 449,68 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 251 230,68 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 000,00 zł. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 4 800,00 zł dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PBS w Zamościu. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta a także kosztu ustanowienia hipoteki 200 zł.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  561 449,68 zł. Oprocentowanie kredytu jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu w formule oprocentowania zmiennego może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049