• Kredyt mieszkaniowy
  #hipoteczne

  Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy, przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych i stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 25 lat
  Kwota kredytu do 80% wartości nieruchomości
  Dogodne formy spłaty zadłużenia oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  Możliwość skorzystania z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości, życia i zdrowia kredytobiorców a także innych zdarzeń losowych
  Oprocentowanie:
  - do kwoty 49 999 zł kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej
  - od kwoty 50 000 zł kredyt oprocentowany jest według zmiennej i okresowo-stałej stopy procentowej
  Możliwość karencji w spłacie kapitału

  Przydatne informacje

  Jakie jest oprocentowanie kredytu i inne opłaty?

  Bank oferuje kredyty hipoteczne oprocentowane wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i kredytowania marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadające kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Kredyt oprocentowany wg okresowo-stałej stopy procentowej oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podjęta zostanie decyzja o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Sposób oprocentowania można zmienić, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Oddziałem Banku.

  Ubezpieczenia na życie i zdrowie, majątkowe oraz od innych zdarzeń losowych

  Klientom korzystającym z kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia zabezpieczające życie i zdrowie kredytobiorców oraz kredytowane nieruchomości.

  Sprawdź ubezpieczenia znajdujące się w ofercie Banku i zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

  RRSO - oprocentowanie zmienne

  *Reprezentatywny przykład „Kredytu mieszkaniowego” dla umowy zawartej w dniu 12.09.2022 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,82% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 220 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,46% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,26 %) i marży Banku w wysokości 2,2 %, spłata nastąpi w ratach malejących, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 2 491,52 zł, a raty minimalnej 923,38 zł., łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 227 751,64 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 186 462,64 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 400,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR Standard w całym okresie kredytowania wynosi  1 680,00 PLN. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 35 040,00 PLN dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PBS w Zamościu. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, Aneks 150,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 447 751,64 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

  RRSO - oprocentowanie okresowo-stałe

  *Reprezentatywny przykład „Kredytu mieszkaniowego” z okresowo-stałą stopą procentową dla umowy zawartej w dniu 31.12.2022 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 14,94% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu: 9,46% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M w wysokości: 7,29% oraz marży w wysokości: 2,20%. spłata nastąpi w ratach malejących, wysokość maksymalnej raty miesięcznej wynosi 2 388,40 zł, a raty minimalnej 839,83 zł., łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu:  232 259,48 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 187 720,48 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 000,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 2 016,00 PLN ( 40 320,00 PLN za cały okres kredytowania ). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztów ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN,  a także kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  432 259,48 PLN. Oprocentowanie kredytu jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu w formule oprocentowania zmiennego może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu (Centrala)

  ul. Partyzantów 3A
  22-400 Zamość

  tel.: +48 84 638 54 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  NIP: 922-000-64-00
  REGON: 000502049
  KRS: 0000138178
  KOD SWIFT: POLUPLPR

  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu z siedzibą w Zamościu ul. Partyzantów 3a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138178 przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 922 000 64 00, REGON 000502049